เปิดใจ สัมภาษณ์ คุณนรินทร์ จิยารมณ์ ผู้ก่อตั้ง FRESHMART มินิมาร์ทสัญชาติไทย ซึ่งคุณนรินทร์ ได้เล่าถึงความเป็นมา และการก้าวเข้าสู่การเป็นนักธุรกิจแฟรนไชส์ โดยเริ่มก่อตั้งบริษัท เฟรชมาร์ท เมื่อปี พ.ศ. 2543 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 18,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจบริหารแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) ภายใต้ชื่อร้าน เฟรชมาร์ท (Freshmart) ด้วยปณิธานแน่วแน่ที่จะพัฒนาระบบค้าปลีกในแนวทางที่ตอบสนองความต้องการของลู กค้าอย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยการผสมผสานการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค เข้ากับการบริการโดยอาศัย Information Technology โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจหลัก

เฟรชมาร์ท – FRESHMART

เป็นแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน และบริหารงานอย่างมืออาชีพโดยคนไทยเพื่อคนไทย รูปแบบร้านที่ดูทันสมัย สะอาด สดใส และการบริการที่ดีเยี่ยม ทำให้ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และมีสาขาทั่วประเทศมากกว่า 700 สาขาในปัจจุบัน ทีมงานของเฟรชมาร์ทที่คอยเคียงข้าง ให้คำปรึกษา และช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ร่วมทุน ทำให้ท่านอุ่นใจในการดำเนินธุรกิจร่วมกับเรา

ลักษณะกิจการ : ร้านสะดวกซื้อ, มินิมาร์ท

ปีที่ก่อตั้ง : พ.ศ. 2543

ความเป็นมา :

เฟรชมาร์ท เริ่มต้นจากบริษัทที่รับตกแต่งภายในและรับสร้างอุปกรณ์ต่างๆภายในร้านมินิมาร์ทให้กับหลายบริษัทด้วยกัน ด้วยประสบการณ์และความชํานาญงานในด้านนี้ที่สั่งสมมานานปี อีกทั้งในปัจจุบัน ประเทศไทยมีร้านสะดวกซื้อต่างๆเกิดขึ้นมากมาย แต่ส่วนใหญ่เป็นระบบแฟรนไชส์ที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้งบประมาณการลงทุนที่สูงและมีข้อสัญญาต่างๆ ผูกมัดอีกมากมาย ทําให้ผู้ที่สนใจจะเปิดกิจการร้านสะดวกซื้อ ที่มีงบการลงทุนในระดับกลางไม่สามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นแรงจูงใจทําให้เกิดร้านสะดวกซื้อยุคใหม่ชื่อ "เฟรชมาร์ท - FRESHMART" ขึ้นมา ด้วยระบบการจัดการที่มีขั้นตอน ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความสามารถ อีกทั้งยังผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับปรุงและพัฒนา ทําให้เฟรชมาร์ทเป็นร้านสะดวกซื้อที่ทันสมัยและก้าวลํ้าไปกว่าร้านสะดวกซื้อของบริษัทอื่นๆ ด้วยระบบแฟรนไชส์ที่บริหารงานด้วยคนไทย และข้อสัญญาที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน และด้วยงบประมาณการลงทุนที่ไม่สูงมาก ทําให้เฟรชมาร์ทเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังไม่มีการเรียกเก็บส่วนแบ่งยอดขาย ทําให้เจ้าของกิจการแฟรนไชส์ เฟรชมาร์ท สามารถนําผลกําไรในแต่ละวัน ไปบริหารงานด้านอื่นๆ ได้โดยสะดวก ซึ่งต่างจากระบบแฟรนไชส์ของบริษัทอื่นๆ ที่เจ้าของกิจการไม่สามารถจับต้องผลกําไรของแต่ละวันได้ และนับจากนั้นเป็นต้นมา FRESHMART ได้เป็นที่นิยมและแพร่หลายไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทย สามารถเติบโตขยายสาขาออกไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจค้าปลีกพัฒนาไปสู่ความทันสมัย จนกระทั่งปัจจุบัน FRESHMART มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ มากกว่า 700 สาขาระบบแฟรนไชส์ของ FRESHMART เป็นระบบที่จัดตั้งขึ้นมา เพื่อผู้ที่มีความสนใจจะลงทุนทําธุรกิจค้าปลีกเป็นของตัวเอง โดยบริษัทฯได้วางแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบต่างๆ ของร้านทั้งหมด ทั้งการให้ความรู้ทางด้านการค้าปลีก การฝึกอบรมการเป็นเจ้าของกิจการ ทำให้ผู้ร่วมทุนประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจของตนเองเร็วขึ้น มีปัญหาและความเสี่ยงน้อย และสามารถแก้ไขได้รวดเร็ว นอกเหนือจากนี้เรายังมีการอบรมอื่นๆเช่น การควบคุมบัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการสินค้า และการบริหารบุคลากร ซึ่งจําเป็นต่อการดําเนินกิจการ และมีบริการการจัดซื้อสินค้า การเผยแพร่สินค้าและโฆษณาในสื่อต่างๆ ที่สําคัญ FRESHMART ยังทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาระยะยาวอีกด้วย

ค่าแฟรนไชส์ :

 • 790,000 บาท สามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดพื้นที่ร้าน
 • งบประมาณการลงทุนข้างต้นไม่รวมถึงการก่อสร้าง (พื้น, น้ำประปา, ไฟฟ้า, แอร์), สินค้า, ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ไม่ต้องใช้หนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee)

ระยะเวลาให้สิทธิประกอบการ : 10 ปี

คุณสมบัติผู้ลงทุน :

 • เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยได้
 • เป็นเจ้าของอาคารร้านค้าที่จะเปิด FRESHMART หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิอาคารนั้นแล้ว
 • ร้านค้าจะต้องอยู่ในทําเลที่ตั้ง ที่ทางบริษัทเฟรชมาร์ทเห็นว่าเหมาะสม เพื่อการเติบโตของธุรกิจของท่านในอนาคต
 • ร้านค้าจะต้องมีพื้นที่ขายไม่ตํ่ากว่า 4 x 8 ม.
 • มีบุคลากรที่มีความสามารถบริหารร้านได้ (กรณีที่ไม่มีทางบริษัทฯ จะทําการจัดหาให้) บุคลากรสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตราฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • มีความพร้อมของงบประมาณการลงทุน

สิ่งที่ได้รับ :

 • อุปกรณ์ทุกอย่างภายในร้านเป็นกรรมสิทธิของผู้เข้าร่วมแฟรนไชส์ ยกเว้น ตู้ Post Mix, ตู้ Jet Sprey, ตู้แช่นํ้าแข็ง (มีระบุภายใน "บันทึกข้อตกลง" แล้ว)
 • การอบรมการบริหารร้าน และการใช้อุปกรณ์, การอบรมการจัดเรียงสินค้า และการบันทึกข้อมูล, การอบรมการจัดซื้อ และการจัดสต๊อกสินค้า, การอบรมด้านบัญชี และภาษี
 • การอบรมหลักสูตรการบริหารงานแฟรนไชส์ ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติอย่างครบวงจร, หลักสูตรผู้บริหารงานแฟรนไชส์เฟรชมาร์ท, หลักสูตรผู้จัดการร้านเฟรชมาร์ท, หลักสูตรผู้ช่วยผู้จัดการร้านเฟรชมาร์ท และพนักงานประจำร้าน
 • จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไปช่วยแนะนํา แก้ปัญหา และทําการพัฒนาร้านค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดอายุสัญญา
 • ให้คำแนะนำในการติดต่อขออนุญาตส่วนราชการต่างๆ
 • ไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์ และส่วนแบ่งรายรับทั้งหมด สามารถบริหารการเงินได้เอง

ล่าสุด! เฟรชมาร์ท เปิดให้คำปรึกษาและวางระบบร้านมินิมาร์ทและโชว์ห่วยทุกประเภท พร้อมแนะนำ ให้ข้อมูลการจัดวางระบบสต๊อกสินค้า การจัดซื้อสินค้า ปรับปรุงร้านค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย